Акціонерний комерційний
промислово-інвестиційний банк

Філія "Херсонське Центральне відділення
ПРОМІНВЕСТБАНКУ"
Ліцензія НБУ №1 від 31.10.2001 року


         ПРОМІНВЕСТБАНК - провідний фінансовий інститут країни з глибоким історичним корінням, яке сягає у 20-ті роки ХХ століття.
        Багаті ресурси Херсонщини потребували їх розвитку, й обсяги капіталовкладень почали рости, що зумовило відкриття в Херсоні філіалу Промбанку СРСР в червні 1933 року. З цієї дати і бере початок банк Херсонщини.
         Відлік новітньої історії почався з серпня 1992 року зі здобуттям Україною незалежності.
         Створення Промінвестбанку України було викликано об’єктивною потребою високоефективного обслуговування національних товаровиробників власним українським банком.
          Основна ідеологічна спрямованість банку - розвиток національного виробництва і сприяння зростанню добробуту населення країни - реалізується в постійній кредитній підтримці українських товаровиробників. У сферу виробництва спрямовується 98 відсотків кредитних вкладень.
          Банк має міжнародне визнання, він єдиний з банків України входить в 1000 найбільших банків світу та посідає 20 місце серед банків Центральної та Східної Європи.

ОСНОВНІ  ПОСЛУГИ:
1. РОЗРАХУНКОВО - КАСОВЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ
Тел.: (0552) 49-51-50; 49-53-15; 49-83-55
 • Відкриття та закриття поточних рахунків.
 • Переоформлення поточних рахунків в зв’язку
  з перереєстрацією.
 • Видача виписок та дублікатів виписок з рахунку.
 • Надання довідки про відкриття та закриття рахунку.
 • Перерахування коштів в операційний та після-операційний час.
 • Зарахування коштів на рахунки клієнтів.
 • Видача готівки з рахунку клієнта в межах замовлення.
 • Повторне перерахування інкасаторських сумок.
 • Проведення електронних платежів через систему “Кліент-Банк”.
 • Відправка документів спецзв’язком.
 • Відправка запитів.
 • Приймання грошової виручки операційною та вечірньою касами.
 • Прийом зношених купюр.
 • Обмін купюр старого зразка на банкноти нового зразка.
 • Прийом готівки від населення для зарахування коштів.
 • Продаж готівки банкам.
 • Перерахування торгівельної виручки на рахунки клієнтів.
 • Перевірка купюр на платіжність.
 • Оформлення та видача чекових книжок.
 • Розшук сум по заявках клієнтів.
 • Друк платіжних доручень, нормативних документів.
 • Встановлення ліміту залишку каси.
 • Прийом факсу.
 • Видача копій платіжних доручень.
 • Видача довідок про курси валют НБУ.
 • Оформлення довіреностей та заповітів по вкладних рахунках.
 • Реалізація ювілейних монет.
 • Продаж грошових чекових книжок.
 • Продаж бланків векселів.
  Продаж бланків карток із зразками підписів та відбитку печатки.
 • Впровадження системи Голосовий зв’язок.
 • Консультації по розрахунково-касовому обслугову-ванню.
 • Передача платіжного документу з відміткою банку.
 • Послуги ксероксу.
2. ПОСЛУГИ  НАСЕЛЕННЮ
Тел.: (0552) 49-54-14; 49-52-73; 26-67-87
 • Прийом комунальних та інших платежів.
 • Безготівкове зарахування заробітної плати та інших надходжень.
 • Переведення готівки в інші відділення для виплати готівки.
 • Оформлення заяви по переведенню вкладу з іншої установи.
 • Перерахування коштів з рахунків фізичних осіб на інші рахунки.
 • Видача готівки, зарахованої на вкладний рахунок.
 • Розшук вкладу, наведення довідок по ньому.
 • Надання довідок про комунальні платежі.
 • Видача довідок про зарахування заробітної плати.
 • Переказ вкладу на користь іншої особи.
 • Переведення готівки в інші відділення для виплати готівки.
 • Перекази коштів через систему Money Gram.
 • Оформлення вкладу та видача вкладної книжки.
 • Видача вкладних книжок замість загублених.
 • Оформлення та видача вкладів на дому по замовленню клієнта.
3. ПЛАСТИКОВІ  ТЕХНОЛОГІЇ
Тел.: (0552) 49-54-14; 49-52-78
 • Випуск карток міжнародних систем VISA та EUROPAY.
 • Перерахування разових платежів.
 • Друкування особистого рахунку по картци по заяві клієнта.
 • Поповнення карткових рахунків по зарплатних картках.
 • Видача готівки держателям платіжних карток.
 • Повторна видача пластикових карток.
 • Послуги по відправленню (отриманню) документів
  ( платіжних документів).
 • Зміна ПІН-коду.
 • Впровадження зарплатних проектів для клієнтів банку.
 • Овердрафти по платіжних картках.
 • Розрахункове обслуговування торгівельних та сервісних приміщень.
4. ПОСЛУГИ  ЩОДО  КРЕДИТНОГО  ОБСЛУГОВУВАННЯ
Тел.: (0552) 42-00-40
 • Експертиза кредитних справ.
 • Підготовка та оформлення пакету
  документів на видачу кредиту.
 • Обслуговування кредитних ліній.
 • Оформлення застави під кредит.
 • Консультаційні послуги з питань кредитування.
5. ВАЛЮТНІ  ОПЕРАЦІЇ
Тел.: (0552) 49-51-15
 • Видача виписок ( з додатками) по рахунках.
 • Приймання ветхої іноземної валюти.
 • Виплата коштів остарбайтерам та жертвам Холок осту.
 • Конверсія однієї валюти в іншу по безготівкових рахунках.
 • Купівля та продаж валюти по заявках клієнтів.
 • Повернення переказів.
 • Переказ коштів на користь клієнтів наших банків.
 • Запити по операціях в залежності від суми і давності.
 • Конверсія при прийманні готівкової іноземної валюти.
 • Видача готівкової іноземної валюти.
6. РЕЄСТРАТОРСЬКІ  ПОСЛУГИ
Тел.: (0552) 49-83-55; 49-50-59
 • Відкриття та /або внесення інформації на особові рахунки клієнта.
 • Перереєстрація прав власності за наслідками успадкування.
 • Відкриття та /або внесення інформації про випуск цінних паперів.
 • Внесення до системи реєстру змін в результаті придбання цінних паперів.
 • Внесення змін до системи реєстру на підставі здійснення операцій.
 • Складання на дату обліку реєстру, переліків власників цінних паперів.
 • Надання консультацій з питань обігу цінних паперів.
 • Формування звітів та ловілкових матеріалів.
 • Віконання нестандартних запитів емітента.
 • Підготовка та передача реєстру іншому реєстроутримувачу.
 • Внесення в інформацію про реєстровану особу змін.
 • Внесення інформації (змін до інструкції) про уповноважену особу.
 • Адаптація реєстру емітента, сформованого іншим реєстратором.
 • Коригування даних особових рахунків.
 • Оформлення та видача власникам сертифікаті.
 • Підготовка та видача виписки з особового рахунку емітента.
 • Ведення та зберігання інформації системи реєстру.
 • Зберігааня та облік бланків сертифікатів цінних паперів.
 • Засвідчення вірності копій документів.
 • Посвідчення довіреностей на право участі та голосування.
 • Засвідчення справжності підпису власника (уповноваженої особи).
 • Видача за запитом виписки з реєстру.
 • Оформлення та видача дублікату сертифікату цінних паперів.
 • Консультування з питань обігу та обліку цінних паперів.
 • Внесення до системи реєстру записів про операції.
7. ІНШІ  ПОСЛУГИ
 • Аренда комп’ютерного обладнання.
 • Консультаційні послуги фінансового характеру.
 • Реалізація перепусток клієнтам.
 • Моніторинг грошових потоків корпоративних клієнтів.
 • Послуги по реєстрації застави рухомого майна.
 • Послуги по внесенню змін в реєстрацію рухомого майна.
 • Послуги по наданню виписок про стан застави рухомого майна.
 • Зберігання компенсаційних сертифікатів.
 • Авалювання векселів.

Філія "Херсонське Центральне відділення Промінвестбанку"
73000, м. Херсон, вул. Горького, 8
Тел./факс: (0552) 49-50-59
E-mail: pib@tlc.kherson.ua         www.pib.com.ua
Комсомольське безбалансове відділення філіалу "Херсонське центральне відділення"
73000, м. Херсон, вул. Комкова, 94
Тел.: (0552) 29-17-20
Філія "Новокаховське відділення Промінвестбанку"
74900, Херсонська область,
м. Нова Каховка, вул. Щорса, 24
Тел.: (05549) 5-27-66; 5-36-50
Безбалансове відділення № 8
в м. Скадовск

75700, Херсонська область, м. Скадовск,
вул. Пролетарська, 35
Тел.: (05537) 5-24-39
Безбалансове відділення № 2 ХЦВ  ПІБ
73000, м. Херсон, вул. Пугачова, 5
Тел.: (0552) 26-87-67
Безбалансове відділення № 3 ХЦВ  ПІБ
73000, Херсонська область, с. Чорнобаївка,
вул. Жовтнева, 56
Тел.: (0552) 26-20-92
Каховське безбалансове відділення
74800, Херсонська область,
м. Каховка, вул. Пушкіна, 109
Тел.: (05536) 4-01-98

БАНКОМАТИ:
 • 73000, м. Херсон, вул. Горького, 8 (ХЦВ  ПІБ)
 • 73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 57 (завод "Електромаш")
 • 73000, м. Херсон, Карантинний острів, 1 (завод "ХСЗ")
 • 73000, м. Херсон, Карантинний острів, 1 (завод "Паллада")
 • 74900, м. Нова Каховка, вул. Пушкіна, 109 (завод "ЕСО")
 • 74800, м. Каховка, вул. Першотравнева, 29 (Главпоштамт)